Kronprinsparets
Partnerhoroskop (enhet)

Mette Marits horoskop

Kronprins Håkons horoskop

Horoskopbestilling

Du & Planetene

Meditasjon

Medisinsk astrologi

Astrologi og fødselssteiner

Stjerner i Sikte

Ascendanten

Partnerhoroskopet

Ditt hjerte banker for

Atrologi og håndanalyse

Elementene

Det Mystiske biblioteket

Godt å vite om jomfrufødsler

Erkeengler

Link Up

 

Composite partnerhoroskop for Håkon og Mette Marit

Fødselstidspunkt som er benyttet er ikke eksakt. Ascendant, MC, IC, og deler av skjebne, Vertex og østpunkt er derfor ikke nøyaktig. Hus, Måne, Merkur og relaterte aspekter må også betraktes med en viss unøyaktighet. Horoskopet er forkortet.

Likehussystemet (equalhouse) er benyttet i oppsettet som er generert av datamaskin og er litt bearbeidet.

Plassering av Håkon og Mette Marits stjernetegns i zodiakken forteller at de lett kommer overens og ikke er store problemer med de forskjellene som tross eksisterer. Men det er ikke alltid at like barn leker best selv om ordtaket sier det. De bruker mye tid på å lufte ideer med hverandre og de synes begge to at hverandres ideer er gode.
De tenker imidlertid til tider så likt og glemmer å gjøre avtaler seg imellom, slik at de plutselig begge kan gå på butikken og kjøpe de samme tingene. Som par har de lett for å glemme omverden og virkeligheten.

Mette Marit er mest entusiastisk og trives med å bli foret intellektuelt av Håkon. De er et spennende par. Astrologisk er de gjennom sine kardinale tegn like sterk i forholdet. Men ettersom Håkon har flere planeter i bevegelige tegn er han tilbøyelig til å adlyde og følge Mette Marits råd og ledelse. De har felles interesser og om å gjøre verden til et bedre sted. De har også like tanker om sosiale reformer og hvordan det offentlige bør fungere. Forholdet mellom dem behøver heller ikke til enhver tid å være personlig. Dette skyldes at begge til tider er temmelig upersonlig i måten å se på andre mennesker, hverandre, seg selv og resten av verden. Til tross for at de begge deler interessen for selvutvikling og liker og omgås venner, vil de ha vanskeligheter med å forme et nært og personlig forhold til andre. Dette skyldes mest at Mette Marit ønsker å være uavhengig. Forholdet er spirituell, men Håkons bakgrunn vil til tider ikke bare plage ham selv. Håkons posisjonen tilsier at de ikke alltid kan interessere seg for de samme sakene. Det å forene, og samtidig dele verdier vil kunne stresse og begrense forholdet. Forholdet har imidlertid et stort potensiale om dere blir virkelig kjent med hverandres personlighet. Mette Marit har et stort behov for handling. Håkons har behov for opplevelser. Til tider kan dette være nokså ettersom begge har behov for å opprettholde status quo på forskjellige områder. Håkon ønske om å opprettholde enkelte saker akkurat slik de er, gjør at Mette Marit får det vanskelig med å tilfredsstille Håkons behov for utvikling. Selv om forholdet hovedsakelig er sterkt vil det også være en test og en prøve på deres evne til å inngå kompromisser og øve opp tålmodigheten.

Den følgende tekst beskriver hvordan de påvirker hverandre.

Håkons Sol er i Mette Marits Tiende hus. Mette Marits sol har samme husplassering i Håkons horoskop.
Både Mette Marit og Håkon har funnet seg livsledsagere som vil hjelpe dem å nå sine karrieremessige mål. De vil begge gå foran og jevne ut veien for hverandre. De vil gi hverandre mot og muligheter slik at de lettere kan vise sin dyktighet for omverden. Ettersom Håkons Sol er i kvadratur til Mette Marits Mars vil de møte endel utfordringer. Håkons ønske om å bestemme er til tider i konflikt med Mette Marits skaperkraft, selvhevdelse og foretaksomhet. Enkelte ganger kan reaksjonene bli følelsesladet slik at de må stagge hverandre for at forholdet skal kunne fungere. De har også en evne til å få hverandre på defensiven, noe som ofte resulterer i krangel. Ut i fra et ekteskapelig synspunkt er sol/mars kvadraturet vanskelig aspekt om de ikke viser tålmodighet med hverandre, tilgir hverandre og ser ting i større perspektiv. Aspektet kan føre til skilsmisse. Dette kan imidlertid unngås hvis de gir etter for hverandre. Faren er imidlertid at den som gir seg blir sint, opprørsk, nedtrykt og forbannet. Valget er å godta hverandre som unike personer eller å skille lag.
Håkons Sol er i sekstil til Mette Marits Pluto og er et viktig aspekt som forteller at de også har en felles skaperkraft som er i harmoni med felles lyster om å reformere alt rundt seg. Imidlertid er reaksjonene de gir utrykk for til hverandre særlig sterk. Sannsynligvis passer de meget godt sammen til å sitte å tenke høyt med hverandre og utveksle ideer, ja for den saks skyld, skape nye ideer. De stimulerer hverandre til å sette i gang nye ting og godkjenner hverandres ambisjoner. Sannsynligvis vil de også greit kunne drive en forretning sammen. Aspektet er spesielt verdifullt for personer som arbeider med kommunikasjon.
Håkons Måne er i Mette Marits Åttende hus og har mindre innflytelse. Men det forteller at han har funnet seg en "enten eller person", som han til tider tilber og til tider kan mistrives med. Det vil kunne bli vanskelig å finne den gyldne middelvei.
Det at Mette Marits Måne er i Håkons sjette hus forteller blant annet at Håkon alltid vil gi henne den hjelp hun trenger. Håkon har også en evne til å alltid vite hva hun trenger og når hun trenger det.
At Håkons Merkur er i Mette Marits Tiende hus har også mindre innflytelse. Det forteller imidlertid at Mette Marit er et menneske som skjønner hans yrkesmessige mål og måten han går frem på for å nå dem. Mette Marit vil også kunne hjelpe ham med å finne ut hva andre gjør for å lykkes, for så å gi ham de samme mulighetene. Når aspekter i et horoskop har mindre innflytelse forteller dette at det aspektet ikke er nevneverdig retningsgivende i horoskopet, men ettersom dette er et horoskop stilt av en datamaskin tar den de likevell med. Også det at Mette Marits Merkur er i Håkons Niende hus og har mindre innflytelse. Men det forteller at du sannsynligvis traff Håkon på en reise og at personen du traff liker å reise. Dere har mye å tilføre hverandre, men temaene dere tar opp er vanligvis nokså hverdagslige.
Det at Håkons Venus er trigon til Mette Marits Måne er et viktig aspekt som forteller at de har en sterk evne til å forene krefter. De har sterke følelser for hverandre. I hjemmet settes kjærligheten i sentrum. Forhold til familie og venner er harmonisk. De trives i selskap med gode venner, på samme måte som dere trives med hverandre, og er enig i det meste. Dette aspektet stimulerer både harmoni, sympati, omtenksomhet og hjelpsomhet for hverandre. Er andre viktige aspekter i horoskopet harmoni, vil de sannsynligvis utvikle en dyp hengivenhet for hverandre. De passer sammen både i kjærlighet og ekteskap. De har begge en beroligende og oppmuntrende virkning på hverandre, og kan være hverandre til hjelp både på det materielle og økonomiske plan. Håkon og Mette Marit har mange felles interesser og trives med de samme tingene og de samme menneskene. Dette fremmer både kameratskap og felles utbytte av selskapslivet. Skulle noen av de øvrige aspektene i partnerhoroskopet være mindre heldige, vil dette aspektet kunne gjøre mye for å mildne eventuelle personlige motsetninger.
Et annet viktig aspekt er at Håkons Venus er sekstil til Mette Marits Saturn. Det betyr at de styrker hverandre og gir hverandre selvtillit. De har stor sympati for hverandres meninger og viser hverandre hengivenhet. Forholdet mellom dem vil oppmuntre til lojalitet. Aspektet er meget gunstig når det gjelder økonomisk stabilitet. Aspektet forteller at forholdet sannsynligvis vil være varig.
Mette Marits Venus er i Håkons Ellevte hus har imidlertid mindre innflytelse.
Alle mennesker har noen ideer og tanker som er på sidelinjen. Håkon deler imidlertid de tankene hun har og som ligger utenfor allfarvei.
Det at Håkons Mars er i Mette Marits Syvende hus har stor innflytelse. Håkon respekterer Mette Marits ambisjoner og styrke, ettersom dette kompenserer hans egen frykt for endel saker i omgivelsene. Men de forskjellige karaktertrekkene kan også føre til konflikter. Det at Håkons Mars er opposisjon til Mette Marits Uranus gjør at det kan oppstå en del konflikter når de skal samarbeide om noe.
Håkon misliker også noe av Mette Marits selvstendighet og upersonlige sider. I endel situasjoner har han også vanskeligheter med å stole på henne. Dersom de ikke begge er tolerant og tålmodig med hverandre er dette aspektet ugunstig for ekteskap. Spesielt kan den bli ugunstig dersom de i for stor grad forsøker å kombinere ekteskapet med arbeidsfellesskap. Forholdet vil ha en større sjangse for å lykkes hvis de i perioder lever adskilt.
Mette Marits Mars er i Håkons Sjette hus og har mindre innflytelse. Til tider virker Håkon mer interessert i hvordan du arbeider enn i alt annet. Håkon vil trives med å arbeide ved siden av deg, ikke sammen med deg. Dere passer begge perfekt i et yrke der dere kan gi service til andre

Det at Håkons Jupiter er i Mette Marits Fjerde hus har mindre innflytelse. Men det forteller at Mette Marit til tider få Håkon til å føle seg som et overbeskyttet barn, ettersom hun alltid forsøker å forbedre innredningen og har sine helt spesielle meninger om hvordan og hvorhen ting skal stå og hva som er komfort.
Mette Marits Jupiter er i Håkons Tredje hus, ikke på hus-spiss og har mindre innflytelse. Mette Marit har funnet et menneske som liker å snakke. Ikke bare litt, men mye. Dette skyldes at Håkon alltid forsøker å få Mette Marits til å inkludere hans meninger om hvordan verden bør fungere.
Det at Håkons Saturn er i Mette Marits Niende hus har mindre innflytelse. Men det forteller at Mette Marit er spesielt ivrig for å få Håkon til å akseptere en dypere mening med livet.
Håkons Saturn er sekstil til Mette Marits Måne. Derfor vil Håkon stabilisere Mette Marit, mens Mette Marit utvider Håkons horisont. Mette Marit følelser blir befestet av Håkon som er en pålitelig og trofast person. Saturn (Håkon) kan alltid gi Månen (Mette Marit) ro, ettersom det er gjensidig respekt mellom dem. Disse aspektene stimulerer vennskapelige kontakter mellom personer av svært forskjellig alder. Selv om Saturnpersonen er konservativ når det gjelder følelser i forholdet vil han alltid trekke frem konservative egenskaper hos Månen. Aspektet er meget positivt og nyttig i næringslivet. I ekteskap vil de utvikle harmoni i hjemmelivet og enighet i økonomiske spørsmål.
Det at Håkons Saturn er kvadratur til Mette Marits Venus er både spennende og til tider nokså krevende for begge parter. I de fleste tilfeller er det imidlertid Mette Marit som blir påtvunget negative erfaringer. Saturn er ofte krevende, innskrenkende, egoistisk, fordømmende, lett å støte, kritisk, avvisende og sjalu. Om ikke kjærligheten mellom dem er meget sterk, kan derfor Venuspersonen få vanskeligheter med å vise hengivenhet. Men ettersom partnerhoroskopet inneholder mange harmoniske aspekter vil ekteskapet ha alle muligheter for å lykkes. I alle kjærlighetsforhold har Saturn en tendens til å lage uroligheter for Venus. Venuspersonen er vanligvis den personen som trekker seg dersom muligheten dukker opp. I ekteskapet kan mette Marit føle seg undertrykt, utilfreds og skuffet. Håkon gir henne for mye ansvar, og det er som regel hun som får skylden for vanskelighetene de støter på, selv det er han som har feil. Kanskje dette var mye negativt på en gang. Det er imidlertid ikke nødvendig at alt skal være så negativt, for kan de lære å akseptere hverandre som de er og ikke gi hverandre skylden for hverandres svakheter, kan de bygge det helt store forholdet både følelsesmessig og økonomisk, men det er nok Håkon som må bøye seg for at det skal gå bra.
Mette Marits Saturn er i Håkons Åttende hus, ikke på hus-spiss og har mindre innflytelse.
Håkon ønsker at alt skal være trygt før man setter seg inn for noe. Håkon vil alltid utsette ting før han bestemmer seg og forplikter seg til forholdet. Grunnen er at han undersøker alt rundt deg.
Det at Håkons Uranus er i Mette Marits Tolvte hus har mindre innflytelse men han syntes at Mette Marit til tider har en nokså uvanlig oppførsel. Dette gjør han engstelig. Uansett hvor mye hun forsøker å sette deg inn i hva han tenker og gjør, vil hun være uenig i mange av synspunktene.
Håkons Uranus er konjunksjon til Mette Marits Uranus. Ettersom de er omtrent like gamle vil dette forholdet kunne gå godt. De verdsetter hverandre og den eldste av dem har en forståelse for den yngstes lengsel etter selvrealisering og uavhengighet. De reagerer ofte helt likt på omverden, oppfinnelser og har samme mening om utdannelse. Sannsynligvis har de også like interesser for metafysikk og nye og uvanlige ting.
Mette Marits Uranus er i Håkons Ellevte hus og har mindre innflytelse. Håkon vil introdusere Mette Marit for mange spesielle mennesker som har uvanlige mål. Lytter hun til Håkon vil dette tilføre henne kunnskap og øke forståelsen hennes. Lar hun seg rive med vil hun trives.
Håkons Neptun er i Mette Marits Andre hus og har mindre innflytelse, men den er også i sekstil til Mette Marits Jupiter og i konjunksjon med Neptun. Når det gjelder kjærlighet har Håkon truffet et generøst menneske. De er begge idealister og stimulerer hverandres interesser både åndelig, religiøst og på det litt okkulte plan. Sterke følelsesmessige gjør at de også kan hjelpe hverandre til å nå materielle mål. De trives sammen og har felles idealer og interesser når det gjelder musikk, teater, lyrikk, mystisisme, parapsykologi, religion og politikk. Det at interessene er de samme styrker forholdet og tiltrekningen mellom dem. Men konjunksjonsaspektet sier også at de bør passe seg for å bli for utsvevende og å drive med virkelighetsflukt, for tilbøyelighetene er der.
Mette Marits Neptun er i Håkons Første hus og har mindre innflytelse. Håkons sterke innflytelse på Mette Marit skyldes at han appellerer til barmhjertighetsinstinktet i henne. Han får henne til å føle at det er hun som gir. De bør derfor forsøke å unngå misforståelser.
Det at Håkons Pluto som er i Mette Marits Tolvte hus og Mette Marits Pluto er i Håkons Ellevte hus har mindre innflytelse. Men den forteller at Håkon har truffet et menneske som vil kunne spille en viktig rolle både i yrkesliv og valg av karrierevalg. Mette Marit vil kunne vise Håkon en ny måte å oppleve deg selv på. Mette Marits erfaring med Håkon er at hun til tider må åpenbare ting hun heller ville hatt for seg selv.
Når Håkons Pluto er i kvadratur til Mette Marits Saturn forteller dette at forholdet kan oppleve uro og at man bør arbeide med å få en god harmoni i forholdet. Dette skyldes at Pluto ( Håkon) er skaperen og reformatoren i forholdet og utfordrer Saturns (Mette Marit) innstilling til egne ansvarsbyrder i livet. Dersom de fleste aspektene i horoskopet er harmoniske vil et ugunstig Saturn/Pluto aspekt imidlertid bare bety en mindre belastning. Men er det mange uharmoniske aspekter i partnerhoroskopet bør dere vurdere forholdet og omgang med hverandre om igjen.
Håkons Pluto er konjunksjon til Mette Marits Pluto. Også dette aspektet forteller at dere har mange av de samme ideer og synspunkter.