Mette Marits horoskop

Kronprinsparets
Partnerhoroskop (composite)

Kronprinsparets
Partnerhoroskop (enhet)

"Astrologen"

Meditasjon

Medisinsk astrologi

Astrologi og fødselssteiner

Stjerner i Sikte

Horoskopbestilling

Ascendanten

Partnerhoroskopet

Ditt hjerte banker for

Atrologi og håndanalyse

Elementene

Det Mystiske biblioteket

Godt å vite om jomfrufødsler

Erkeengler

Link Up

 Livshoroskop for Princess Diana

 Født 01.07.1961, 41:45 - Sandringham, England
Geografiske koordinater 53.30 N, 2.15 W,

Tidssone = Greenwich Mean Tidskode = Sommertid GMT avvik = -1:00.
Stjernetid som ble brukt for å kalkulere hus var 11:17:59.
Dette er en Tropisk Zodiak. Husmetode er Placidus.

Ditt horoskops Ascendant

Ascendant er i Skorpionen, 24.21 grader, normal bevegelse.

 Ascendanten er ditt horoskops fødsels hersker. Den forteller deg blant annet hvordan andre oppfatter deg. Du er lidenskapelig engasjert i omverdenen. Du møter omgivelsene med mot og legger sterk vekt på å opprettholde din egen individuelle livskjerne. Når du avviser noen, gjør du det på sekundet. Når du viser sympati for noen, gjør du også det umiddelbart. Du trenger deg inn i omgivelsene for å utforske dem. Merker du motstand reagerer du ubehøvlet, til tider kan du bli helt vill. Omverdenen oppfattes lidenskapelig. Din intense opptreden skjuler ofte det faktum at du er en sentimental elsker. Du setter også pris på ensomheten. Når du har satt deg et mål pleier du å nå det. Men du skyr ingen midler. Du er ikke alltid like nøye på hvilke veier som fører til målet.

 Den er i Tredje dekanat.
Denne dekanen glatter over de skarpeste kantene ved din natur. Imidlertid skjer det ingen virkelig temming eller oppmykning av dine sider. Dekanen er overvåket av Månen som er Krepsens hersker.

 Aspekter

Ascendant er i opposisjon i forhold til Venus med en Orb på 1 grader.

I de tilfellene hvor planeten venus er godt plassert vil mennesker med et slikt aspekt få et lykkelig ekteskap, samarbeidsvillige kolleger og partnere.

Du kommer godt overens med folk - disse vil også kunne hjelpe deg til å oppnå økonomiske fordeler.

 Ascendant er i sekstil i forhold til Saturn med en Orb på 3 grader.

Du er konservativ, seriøs og til å stole på. Dine holdninger aksepterer andres synspunkter og meninger. Ekteskap og partnerskap vil vare lenge om ikke saturn er dårlig aspektert.

 Ascendant er i kvadratur i forhold til Uranus med en Orb på 1 grader.

Har du først bestemt deg for noe, er du nærmest utilsnakkelig. Du står på ditt, og nekter å endre synspunkt uansett hvor rett andre kan ha. Du er også uberegnelig og til tider rebelsk. I de tilfellene der du vet at det er andre som bestemmer ting, blir du ulydig, og har nokså radikale holdninger. Pass deg, for dette aspektet kan føre til skilsmisse, separasjon eller at du tar avstand fra din partner.

 Ascendant er i trigon i forhold til Lykkepunkt med en Orb på 2 grader.

 Ditt horoskops Sol

Sol er i Krepsen, 10.32 grader, normal bevegelse.

 Solen viser hvor du har utstrålingskraften din. Den forteller også om ditt innerste jeg, selve livskjernen. Du blir lett engasjert, og er meget tradisjonsbundet. Du har likevel ingenting imot fremskritt. Du har en sterk formsans. Solen i krepsen symboliserer en sterk følelsesevne. Du er lett å påvirke på grunn av din åpenhet. Din sensitivitet for alt som foregår rundt deg gjør at humøret ofte svinger. Best trives du når du kan ta deg av familien og hjemlige ting, eller å dele en følelsesmessig erfaring med en nær venn. Det emosjonelle i livet ditt betones meget sterkt. Du anerkjenner sjelen som selve urkraften. Drømmene dine er veivisere, samtidig holder du en indre avstand fra andre. Dette er din måte å forsvare deg på. Flid og konsentrasjon blir satt inn på vesentlige områder. Uvesentlige ting skyver du til side. Ro og hvile, for den slags skyld meditasjon, vurderer du meget høyt.

 Den er i Andre dekanat.

Dine egenskaper forsterkes i denne dekanen. Planeten Plutos påvirkning omformer dine følelsesmessige tendenser til kreative tendenser, noe som kan forårsake problemer. Dekanen er overvåket av Pluto og Mars, Skorpionens herskere.

Sol er i det Åttende hus, ikke på hus-spiss og derfor av mindre betydning, avskjermet.

Du søker mot spirituelle løsninger og konsepter. Når du har funnet dem, lar du løsningene fungere som plattform i dine handlinger og prestasjoner. Dine interesser fokuseres ofte på grensespørsmål - og den kollektive bevissthet. Du vil oppnå velstand, og som regel vil denne komme til deg gjennom andres anstrengelser. Nøkkelordene for denne husplasseringen er: Interesse for grensespørsmål. Kamp mellom start og slutt. Offervilje. Forvaltning av arv og andres penger.

 Aspekter

Sol er i trigon i forhold til Måne med en Orb på 2 grader.

Dette aspektet tilbyr i de fleste tilfeller både sunnhet og lykke. Du har alle forutsetninger for å få et godt liv, med mange gode venner og et lykkelig ekteskap.

 Sol er i trigon i forhold til Neptun med en Orb på 1 grader.

Du har en godt utviklet fantasi. Denne kan du ta i bruk og tjene penger på innen en eller annen kreativ kunstart eller i et kreativt yrke. Du har synske evner.

 Sol er i sekstil i forhold til Pluto med en Orb på 4 grader.

Selv etter å ha vært igjennom de hardeste prøvelser kommer du tilbake med relativt friskt mot. Du er fascinert av okkulte mysterier.

 Ditt horoskops Måne

Måne er i Fiskene, 8.23 grader, normal bevegelse.

 Månen symboliserer det sjelelige ubevisste, selve grunnfølelsen din. Den forteller blant annet om reaksjonsmønsteret ditt og hjem og familie. Av natur er du hengiven. Du er var for inntrykk fra det underbevisste. For deg flyter ofte mange ting sammen til en helhet. Til tider kan du være overfølsom. Som regel vet du hva folk tenker og føler, ofte før de vet det selv. Vær forsiktig med dette og la deg ikke rive med av medlidenhet. Andre menneskers tanker blir ofte drivstoff for dine egne fantasier. Vær mindre godtroende.

 Den er i Første dekanat.

Denne dekanen forsterker din tendens til selvoppofrelse samtidig som den også øker de spirituelle sidene. Dekanens hersker og overvåker er Neptun.

 Måne er i det Tredje hus, ikke på hus-spiss og derfor av mindre betydning.

Du setter pris på ting og aktiviteter som får deg tankemessig vekk fra det monotone i hverdagen.Du har en sterk underbevisst kommunikasjonsevne og blir gjerne avhengig av mennesker som kan gi "ild" til din forestillingsverden. Søsken, foreldre og naboer får gjerne en sterk innflytelse på livet ditt. Du vil sannsynligvis finne livsledsageren i nærmiljøet ditt, på hjemstedet, på arbeidsplassen eller i den umiddelbare nærhet. Stikkord: Emosjonell tenking og tale. Til tider for stor sans for kontakter.

Aspekter

Måne er i trigon i forhold til Merkur med en Orb på 5 grader.

Du kombinerer de fleste avgjørelser du tar med sunn fornuft. Avgjørelsene blir også støttet av din utmerkede oppfattelsesevne og gode hukommelse. Du sammenligner med tidligere avgjørelser og hvilke resultater disse førte til.

Måne er i opposisjon i forhold til Mars med en Orb på 6 grader.

Du har liten tålmodighet med rutinearbeid og med foreldrene dine. Du flykter alt for lett fra de oppgavene du tar på deg. Det er sannsynligvis på tide at du setter handling bak tankene dine og viser større tålmodighet.

 Måne er i trigon i forhold til Neptun med en Orb på 0 grader (Eksakt Orb).

Du er til tider sanndrømt. Endel av drømmene dine forteller deg om ting som kommer til å skje. Sannsynligvis er du også fullt klar over dine synske evner og psykiske muligheter. Velger du å utvikle disse mulighetene bør du gjøre det på egen hånd. Velger du å utvikle deg sammen med andre vil deres tempo og forståelse for hva det "hele dreier seg om" lett bli en bremse.

 

Måne er i opposisjon i forhold til Pluto med en Orb på 2 grader.

Ditt ubevisste behov for å utøve kontroll over omgivelsene gjør at familie og venner kan bli nokså sint og ubehagelig mot deg. Du bør heller arbeide med å få bedre kontroll over deg selv.

Ditt horoskops Merkur

Merkur er i spissen mellom Krepsen og Tvillingene, 2.46 grader, retrograd bevegelse.

 Krepsen:

Merkur påvirker intellektet og hvordan du uttrykker deg skriftlig og muntlig. Til tider plages du av lunefulle reaksjoner. Din handling overfor andre er ofte inkonsekvent og kan virke forvirrende. Du liker å utforske hemmeligheter. Du setter pris på gamle gjenstander, antikviteter og lignende. Du er følsom for kritikk. Du er ofte lunefull. Som regel er dine avgjørelser kun basert på din egen oppfatning. Du fokuserer ofte for sterkt på den subjektive og følelsesmessige siden. Du har hukommelse som en elefant.

 Tvillingene:

Merkur påvirker intellektet og hvordan du uttrykker deg skriftlig og muntlig. Du har en god reaksjonsevne. Sannsynligvis har du også en journalistisk begavelse. Hos deg er talekunsten medfødt. Det som skjer rundt deg oppfattes og vurderes raskt. Dine morsomme innfall passer ikke alltid like godt. Når Merkur er plassert i Tvillingenes tegn, er Merkur morgenstjerne i sitt eget tegn. Da blir dens effekt forsterket. Når du tar en avgjørelse er den som regel alltid basert på en logisk tankeprosess basert på ditt objektive erfaringsunderlag. Du er nysgjerrig og gir uttrykk for at du forstår det meste. Som et resultat av at Merkur er retrograde, vil du vurdere ting meget nøye før du avgjør hva du skal gjøre. Når du har bestemt deg for hva du skal gjøre, vurderer du tingene om igjen og om igjen. Du vil være helt sikker før du uttaler deg om noe til andre.

 Den er i Første dekanat.

Denne dekanen forsterker din naturlige selvoppholdelsesdrift og dine beskyttende og følelsesmessige egenskaper. Månen er både hersker og overvåker av denne dekanen.

Merkur er i det Åttende hus, ikke på hus-spiss og derfor av mindre betydning, avskjermet.

Dine interesser styres mot det mystiske og okkulte. Du passer alltid på å hemmeligholde dine aktiviteter og spesielle tanker for omverdenen. Du er nysgjerrig på "dødsprosesser" - og nær døden opplevelser. Stikkord: Okkult interesse for grensespørsmål. Hemmelighetsfull.

 Aspekter

Merkur er i sekstil i forhold til Mars med en Orb på 0 grader (Eksakt Orb).

Når du uttaler deg om noe kan du lett virke for hard og sint. Du er påståelig. Til tross for dette blir du selv fornærmet hvis andre kommer med en bemerkning du ikke liker. Du finner også veldig lett feil ved andre og deres måte å takle ting på.

Du vil helst at alt skal foregå på din måte. Bry deg mer om hvordan du selv skal

gjøre jobben enn å legge deg opp i hvordan andre gjør det. Husk at du ikke kan klone deg selv.

 Merkur er i trigon i forhold til Neptun med en Orb på 5 grader.

Du er meget sensitiv. Din oppfatningsevne strekker seg langt utover

følelser og tanker for andre. Denne egenskapen bør du pleie og videreutvikle.

 Merkur er i sekstil i forhold til Pluto med en Orb på 2 grader.

Du liker å sette deg inn i vitenskapelige problemområder. Som regel kan du se

rett inn i kjernen av et problemet, uansett hvor innviklet det er. Har du utdannelsen i orden, vil denne evnen kunne gi deg utfordringer du vil trives med.

 Merkur er i sekstil i forhold til Nordpunkt med en Orb på 3 grader.

Du har en god evne til å fange opp forskjellige trender. Din måte å formulere deg på - og presentere ideer på er lett å forstå. Du har et behagelig humør, og er samfunnsengasjert.

 Merkur er i trigon i forhold til Sørpunkt med en Orb på 3 grader.

Du har perspektiv på ting. Dette vil kunne hjelpe deg til å overkomme begrensinger forårsaket av sør-noden.

 Merkur er i kvadratur i forhold til Vertex med en Orb på 2 grader.

 Ditt horoskops Venus

Venus er i Tyren, 25.21 grader, normal bevegelse.

 Venus er symbolsk kjærlighetens gudinne og påvirker følelser og verdier. Venus assosieres med sensualitet og fornøyelser. Venus plassering i horoskopet viser hvor dine verdier ligger, og det viser hva du ønsker av partneren din. Du er trofast og stødig. Andre mennesker opplever deg som meget sensuell og kunstnerisk. Du setter pris på luksus og på å pynte deg. Du er glad i å eie ting. Ikke bare ting, også mennesker. Men husk, det går ikke an å eie et annet menneske, uansett hvor mye du vil. Følelseslivet ditt er både pågående og aktivt. Du setter pris på håndfast følsomhet. Og som sagt, du liker å eie partneren din.

Du har vanskelig for å gi opp det du først har fått fatt i. Du er også meget trofast i kjærlighet. Når ting foregår i trygge omgivelser, går du meget opp i alle lyster. Men allikevel gir du aldri helt opp selvkontrollen. Og for at kjærlighetslivet ditt skal blomstre fullt ut, må du føle deg meget rolig og trygg. Du har sans for alt som kan forskjønne hverdagen, pyntegjenstander og andre materielle ting. Også partneren din opplever du som en pyntegjenstand. Du er omtenksom og selskapelig, og du trives i naturen. Før du inngår et romantisk forhold, vurderer du det nøye. Det skal mye til før du blir tent. Du trenger noen som ligner deg selv, noen som liker psykisk kontakt, som vil gjengjelde din troskap. Du setter også pris på kunst, musikk og alt som gror i naturen.

 Den er i Tredje dekanat.

Dine nedarvete materialistiske egenskaper forsterkes ytterligere. Denne dekan er overvåket av Saturn som er hersker i Steinbukkens tegn.

Venus er i det Syvende hus, på hus-spiss og derfor av større betydning.

Dine emosjonelle behov for en partner vil kunne føre til et tidlig ekteskap. Du ønsker å kunne støtte deg til andre. Dine finansielle behov løses gjerne via ekteskapet, eller ved valg av forretningspartner - et valg du gjør med omhu. Stikkord: Du følelse. Følelse for langtrekkende virkninger i omverdenen. Partnerkrav og forbindelse.

Aspekter

Venus er i kvadratur i forhold til Mars med en Orb på 6 grader.

Sannsynligvis har du betraktelig flere problemer enn de du deler med andre.

Dette aspektet indikerer også vanligvis mennesker som er sentrert på en

eller annen seksuell konflikt eller et likestillingsproblem. Ettersom Venus symboliserer kvinnen og Mars mannen, vil husposisjonen og tegnposisjonen fortelle deg om problemområdene.

 Venus er i trigon i forhold til Saturn med en Orb på 2 grader.

Din lojalitet ovenfor andre og den emosjonelle trygghet du gir andre vil kunne gi deg et meget lykkelig ekteskap. Både lojaliteten og det emosjonelle vil også være til god hjelp i forretningsverdenen. På samme måte som Venus symboliserer det feminine, symboliserer Venus også kjærligheten. Studer Venus tegn- og husplassering. Dette vil kunne fortelle deg hvilken egenskaper du vil sette pris på hos partneren din. På samme måte vil Saturns posisjon fortelle deg hvilke verdier dere bør bygge på.

 Venus er i kvadratur i forhold til Uranus med en Orb på 2 grader.

Forsøker du å skryte av din emosjonelle stabilitet, lyver du. Du er emosjonelt ustabil, men du elsker intensiteten når det står på som verst.

 Venus er i kvadratur i forhold til Nordpunkt med en Orb på 4 grader.

Din evne til å ignorere sosiale normer gjør at mange mistrives når de må omgåes deg. Du er lite observant på mellommenneskelige forhold og viktigheten i å planlegge. Du bør våkne. Bruk intellektet - og lær deg følgende: Høflighet - Praktisk økonomi - Samfunnsøkonomi. Om du ikke gjør det, vil folk fortsatt snakke om at du mangler sosial sjarm.

 Venus er i kvadratur i forhold til Sørpunkt med en Orb på 4 grader.

Venus er i sekstil i forhold til Lykkepunkt med en Orb på 3 grader.

Du har mulighet til å få godt betalt for din yrkesinnsats. Mulighetsområdene finner du bl.a. i området rundt Venus, lykkepunkt og i 2. hus.

 Venus er i sekstil i forhold til Vertex med en Orb på 4 grader.

 Ditt horoskops Mars

Mars er i Jomfruen, 2.11 grader, normal bevegelse.

 Planeten Mars viser selve drivkraften og kampviljen. Mars forteller deg om hvor handlekraftig du er og om kjønnsdriften din. I Jomfruen står Mars for planlagt og gjennomtenkt handlekraft. Du er et pliktoppfyllende menneske og har stor arbeidskapasitet. Du har sans for det logiske. Du har en sterk vilje og liker å gjøre noe utav intet. Du liker å tenke gjennom ting, til tider tenker du så mye at all spontanitet forsvinner. Du har også sans for historie og filosofi. Kjærlighets- og driftstilfredsstillelse settes til side når du arbeider med konkrete prosjekter. Du elsker arbeidet ditt, spesielt når det krever at du kan bruke hendene dine eller drive med systematisk planlegging. Du er opptatt av detaljer. Din systematiske opptreden irriterer andre, spesielt kolleger. Du foretrekker forsiktig sex.

 Den er i Første dekanat.

Denne dekanen forsterker dine tendenser til diskriminering, stimulering og sans for detaljer. Merkur er dekanens hersker og overvåker.

 Mars er i det Niende hus, ikke på hus-spiss og derfor av mindre betydning.

Oppbruddsviljen din er stor og du lengter mot det fjerne. Energiene dine er også fokusert om å tilegne deg kunnskap og visdom av en høyere karakter.

Du inspirerer andre, og får dem til å uttrykke sine meninger ved å gå foran som et godt eksempel. Stikkord: Forskertrang. Erobringer. Oppdagelser. Fanatisk tro.

 Aspekter

Mars er i sekstil i forhold til Neptun med en Orb på 6 grader.

Du inspirerer andre til å gjøre sitt beste. Dette gjelder både i arbeid og i privatlivet. Du er en handlingsorientert leder, men du liker ikke å stå frem i rampelyset. Du er den som holder deg bak sceneteppet og trekker i trådene.

 Mars er i konjunksjon i forhold til Pluto med en Orb på 3 grader.

Din til tider overmenneskelige utholdenhet fører til at du tar på deg enorme oppgaver og plikter. I motsetning til de fleste er du også sta nok til å gjennomføre det du begynner på.

 Mars er i konjunksjon i forhold til Nordpunkt med en Orb på 2 grader.

Godtar du verden som den til enhver tid er, aksepterer du samtidig forandringene som skjer. Basert på en slik godtakelse vil du ved hjelp av dette aspektet kunne bli et pinlig nøyaktig menneske i alt du foretar deg.

 Mars er i opposisjon i forhold til Sørpunkt med en Orb på 2 grader.

Du irriterer deg og kan ofte bli sint på ting som har hendt i fortiden. Dette er begrensinger som ligger i sør-noden din. Imidlertid vil spenningene som ligger mellom dette og nord-noden din hjelpe deg å komme over begrensningene.

Ditt horoskops Jupiter

Jupiter er i Vannmannen, 5.3 grader, retrograd bevegelse.

 Jupiter viser din evne til utfoldelse og misjon. Den forteller deg også om din rettferdighetssans og om hvor du søker lykken, ekspansjon og integritet. Du anstrenger deg for å føle samhørighet, uansett rase, religion, farge eller tro. Du er meget tolerant for forskjellige verdier og livsstiler. Du setter pris på likestilling. Du vil gjerne reformere verden til noe bedre. Du ønsker at alle tekniske muligheter skal settes inn og utnyttes fullt ut i menneskehetens tjeneste. Du foretrekker nye idealer. De gamle trenges ikke mer. Du regner hjelpsomhet som en dyd. Derfor passer du meget godt til teamarbeid. Du liker å ta på deg veloverveid risiko. Til tider har du tendens til å bli urealistisk og for revolusjonær.

 Som et resultat av at Jupiter er retrograde, er du sen med å innføre endringer i livsstilen din, og har vanskelig for å akseptere at grenser sprenges når det gjelder moral. Din moralske overbevisning er forankret i inntrykk du fikk i barndommen.

 Den er i Første dekanat.

Denne dekanen påvirker det uberegnelige i din natur samtidig som den indikerer ønske om forandring. Dekanens hersker og overvåker er planetene Uranus og Saturn.

 Jupiter er i det Andre hus, ikke på hus-spiss og derfor av mindre betydning.

Du har god forretningssans. Om du ikke lytter for meget på andre, vil du stort sett komme ut bedre enn andre når det gjelder økonomi. Du bør imidlertid passe deg for å være for impulsiv og ekstravagant. Noe som du lett kan bli pga din generøse sinnstilstand. Du bør også holde deg vekke fra gambling.

Stikkord:

Forretningshell og god finansoversikt. Evne til å skape og bygge. Kan forvandle materie til mer abstrakt kunst.

 Aspekter

Jupiter er i kvadratur i forhold til Neptun med en Orb på 3 grader.

Du lover som regel alltid mer enn det du kan holde. Dette er sannsynligvis fordi du har tankene helt andre steder og er for høytsvevende. Kom deg ned på jorden igjen.

 Ditt horoskops Saturn

Saturn er i Steinbukken, 28.2 grader, retrograd bevegelse.

 Mange kaller Saturn skjebneplaneten. Ditt horoskops Saturn forteller om erfaringer, tradisjon, tålmodighet og konsentrasjon. Saturns posisjon viser også hvordan du kompenserer usikkerhet. Du er flink til å organisere og bruker makt og prestisje på en ansvarsfull måte. Du trenger å slappe av. Du har en tendens til å stresse deg selv for mye. Dine ambisjoner styres mot oppnåelse av praktiske mål og du tenker meget langsiktig. Dette tilsier også at du påtar deg langsiktige forpliktelser. Selv om du noen ganger er litt pessimistisk, er du alltid sikker på suksess. Din evne til å samle konsentrasjonskraften, gjør at du også kan angripe de udefinerte mål og få disse frem i lyset. Her vil du kunne sette spor etter deg. Du har en medfødt selvbeherskelse. Likeledes evne til konsentrert handling. Du tar avstand fra snyltere og drikkfeldige mennesker. Du er nesten arrogant selvsikker. Som et resultat av at Saturn er retrograde, vil din søken etter suksess være basert på konservativ planlegging. Alt skal bygges på solid grunn som du mener du har oppnådd gjennom tidligere erfaringer. Du er forsiktig medgambling, og stoler lite på ting du ikke har forsøkt før eller på tilfeldige impulser.

 Den er i Tredje dekanat.

Denne dekanen forsterker din trang til fleksibilitet og sunne teft samtidig som den også reduserer din mer dogmatiske natur. Denne dekanen er overvåket av Merkur som er hersker i Jomfruens tegn.

 Saturn er i det Andre hus, ikke på hus-spiss og derfor av mindre betydning, avskjermet.

Du sparer penger til alderdommen. De fleste energiene dine er styrt mot å bygge materiell velstand. Du har også et medfødt talent for å ta vare på andres penger.

Stikkord:

Nøysomhet. Påholdenhet. Materielle oppgaver og prøvelser.

Aspekter

Saturn er i sekstil i forhold til Vertex med en Orb på 1 grader.

 Ditt horoskops Uranus

Uranus er i Løven, 23.17 grader, normal bevegelse.

 Uranus er et høyere trinn av Merkur. Uranus forteller om intuisjonen din og hvor du setter deg utover tradisjon og erfaring. Uranus står også for originalitet, reformer og teknikk. Uranus er fornyelseskraften. I avsnittet Løven, står Uranus for plutselige og uventede manifestasjoner av nye idealer og nye ledere. Mange gamle ledere kastes overende på kort tid og nye ideer settes ut i livet gjennom kraft og oppsiktsvekkende pionerarbeid. Dine synspunkter er meget ukonvensjonelle og du har allerede bestemt deg for å forandre alt som ikke passer. Du er kreativ, uansett hva du arbeider med, om det er kunst eller vitenskap. Du lager din egen sosiale, moralske og profesjonelle standard for hvordan ting skal fungere og du insisterer på at alle skal følge din standard. Din tro på fri kjærlighet er et av eksemplene på dette.

 Den er i Tredje dekanat.

Denne dekanen tilfører deg mer dristighet og intuisjon samt uavhengighet enn de to andre dekanene tillater. Dekanen er overvåket av Mars, hersker i Værens tegn.

 Uranus er i det Niende hus, ikke på hus-spiss og derfor av mindre betydning.

Tankene dine opererer fritt - og uavhengig av det meste. Derfor kan du ofte komme opp med resonnementer og tanker som vil kunne skremme vannet av de mest studerte.

Entusiasmen din går ofte over alle støvleskaft og omgivelsene kan lett tro du er smårar. Pass deg for situasjoner hvor ulykker kan oppstå.

Stikkord:

Oppfinnerevne. Oppdagertalent. Overraskende skifte på litteraturområder og interessefelt.

 Ditt horoskops Neptun

Neptun er i Skorpionen, 8.37 grader, retrograd bevegelse.

Neptun symboliserer det dyriske urinstinkt. Det skapende, den søkende fantasi, det mystiske, illusjonene og selvbedraget. Neptun er selve inspirasjonskraften. I Skorpionen står Neptun for en heftig engasjert inspirasjon. Et temmelig særpreget instinkt viser seg, gjerne som bedrag istedet for ekte lidenskap. Fare for dekadanse, innsnevrethet, tilbøyelighet til beruselse. Om du liker det eller ikke, er du opptatt av andres svakheter. Du er undersøkende og full av følelser. Med interesse for nye innfallsvinkler, på godt og vondt. Det er din generasjon som avgjør kampen, mellom begjær av det seksuelle, det materielle og det like sterke behov for spirituell fornyelse. Du hører til "new age" generasjonen.

 Som et resultat av at Neptun er retrograde, er du sterkt klar over din intuitive innsikt. Du er alltid villig til å overveie ting om igjen. Basert på din grunnleggende tro på at alt styres av dine innerste følelser.

 Den er i Første dekanat.

Denne dekanen er den kraftigste av alle tre dekanene siden den forblir uforandret av andre overvåkere. Den kan bringe frem de skarpeste, mest intense sidene av deg. Mars er dekanens hersker og overvåker.

 Neptun er i det Tolvte hus, på hus-spiss og derfor av større betydning.

Du føler ofte at du er i kontakt med høyere makter - og at disse maktene leder deg i dine avgjørelser. Du foretrekker oftere enn andre å isolere deg fra omgivelsene. Men allikevel - du både søker og er på jakt etter din tvilling sjel. Stikkord: Primitive grunnerfaringer. Evne til å sette deg selv i transe. Inspirasjon for utvikling.

Aspekter

Neptun er i sekstil i forhold til Pluto med en Orb på 2 grader.

Generasjonen din består av mange mystiske, okkulte individualister. Mange av dere er synsk.

Ditt horoskops Pluto

Pluto er i Jomfruen, 5.40 grader, normal bevegelse.

Stikkordet for Pluto er maktkraft. Pluto er et høyere trinn av Mars, og forteller blant annet om din evne til å være en del av massen, eller heve deg over den. Husposisjonen viser deg hvilke områder du må takle alene. Her står Pluto for massekraft og målrettet innsats. Ettersom du er født i denne perioden får du gjerne ofte problemer med at du overvurderer deg selv og det du setter igang. Du lever i en periode med intens teknisk utvikling. Du er analytisk oppfinnsom og ikke så lite perfeksjonistisk.

 Den er i Første dekanat.

Denne dekanen forsterker dine tendenser til diskriminering, stimulering og sans for detaljer. Merkur er dekanens hersker og overvåker.

 

Pluto er i det Niende hus, ikke på hus-spiss og derfor av mindre betydning.

Du har en sterk reformtrang - og ønsker å forandre samfunnet etter idealistiske normer. Du har dype tanker og en meget dyp innsikt i mange emner. Du er imidlertid for filosofisk til å lage en praktisk plattform av dette for arbeidet ditt.

Ditt horoskops Nordpunkt

Nordpunkt er i spissen mellom Løven og Jomfruen, 29.40 grader, normal bevegelse.øven:

Et annet ord for nordpunkt, er nordlig måneknute eller node. Dette forteller deg om positive forbindelser, for eksempel partneren din. Den forteller også om din virkning på omverden. For å forbedre ditt forhold til andre, bør du være mer oppriktig og varm, og bruke dine kreativite evner. Sannsynligvis blir du tiltrukket av en partner med solen som fødselshersker.

Jomfruen:

Et annet ord for nordpunkt, er nordlig måneknute eller node. Dette forteller deg om positive forbindelser, for eksempel partneren din. Den forteller også om din virkning på omverden. Du bør være forsiktig, og ikke gi fullt så mye oppmerksomhet til detaljer som du gjør i dag. Sannsynligvis tiltrekkes du aven partner som har Merkur som fødselshersker. Den er i Tredje dekanat. Dette er en anaretisk posisjon og antyder et kraftig behov for å arbeide med energifeltene fra denne planeten. Denne dekanen tilfører deg mer dristighet og intuisjon samt uavhengighet enn de to andre dekanene tillater. Dekanen er overvåket av Mars, hersker i Værens tegn.

 Nordpunkt er i det Niende hus, ikke på hus-spiss og derfor av mindre betydning.

Oppdagelsen av tankens kraft og ditt sinns irrganger - gir deg nøkkelen til personlig frihet og vekst. Om du ikke finner dette på egen hånd, vil du ha stor glede av å delta i kurs, studier eller annen undervisning. Men uansett hvilken metode du velger, vil du alltid ha dine egne ønsker og behov som inspirasjonskilde for å nå målet.

Partneren din treffer du sannsynligvis på en reise - eller under studier.

 Ditt horoskops Sørpunkt

Sørpunkt er i spissen mellom Vannmannen og Fiskene, 29.40 grader, normal bevegelse.

 Vannmannen:

Sørpunktet kan også kalles sørlig måneknute eller node. Her kan du få opplysninger om blant annet hindringer, arbeidsgrupper, tidligere inkarnasjoner og forskjellige årsaksforhold. Folk du har lyst til å bli bedre kjent med snur seg vekk fra deg. Og dører som du skulle tro stod åpne, lukker seg for deg. Dette skyldes din upersonlige holdning og følelseskalde reserverthet, og ikke minst dine eksentriske vaner. Her kan du lære mye av de gode sidene til planetene Uranus og Saturn.

 Fiskene:

Sørpunktet kan også kalles sørlig måneknute eller node. Her kan du få opplysninger om blant annet hindringer, arbeidsgrupper, tidligere inkarnasjoner og forskjellige årsaksforhold. Du bør arbeide for å overvinne din latskap, ubestemthet og formålsløshet. Her kan du lære mye av de gode sidene i planetene Neptun og Jupiter.

 Den er i Tredje dekanat. Dette er en anaretisk posisjon og antyder et kraftig behov for å arbeide med energifeltene fra denne planeten.

Denne dekanen myker opp din ellers kjølige og overbærende natur. Dekanens overvåker er Venus som er hersker i Vektens tegn.

 Sørpunkt er i det Tredje hus, ikke på hus-spiss og derfor av mindre betydning.

Du er mentalt lat. Du er som oftest alltid fornøyd med den kunnskapen du har skaffet deg. Du unngår i det lengste nye områder som krever at du må engasjere deg tankemessig. Du må selv oppdage hvilke muligheter som ligger i studier. Livsledsageren finner du sannsynligvis i din umiddelbare nærhet.

 Ditt horoskops Målpunkt (MC)

Målpunkt (MC) er i Jomfruen, 18.33 grader, normal bevegelse.

Din karriere skal være meningsfylt, ikke bare for deg men også for andre. Du ønsker å gjøre det beste for andre og det er ingen som stiller spørsmål ved din hederlighet eller dine intensjoner.

Den er i Andre dekanat.

Denne dekanen bekrefter og oppmuntrer ditt ønske om å være profesjonell i alle sammenhenger. Den forsterker også dine strukturerte og metodiske egenskaper. Dekanen er overvåket av Saturn som er hersker i Steinbukkens tegn.

 Aspekter

Målpunkt (MC) er i sekstil i forhold til Lykkepunkt med en Orb på 3 grader.

 Ditt horoskops Utgangspunkt (IC)

Utgangspunkt (IC) er i Fiskene, 18.33 grader, normal bevegelse.

 Du har behov for å ha en avslappet, stille og fredfull atmosfære når du er innenfor hjemmets fire vegger. Du vil for en hver pris unngå krangel og strabaser. Du har ikke noe godt grep om familielivet, det bærer preg av å være lite organisert. Du har ikke et ryddig hjem.

Den er i Andre dekanat. Dekanen forsterker din tendens til sårbarhet og følsomhet. Dekanens overvåker er Månen som er hersker i Krepsen.

 Aspekter

Utgangspunkt (IC) er i trigon i forhold til Lykkepunkt med en Orb på 3 grader.

 Ditt horoskops Lykkepunkt

Lykkepunkt er i Krepsen, 22.12 grader, normal bevegelse.

Lykkepunktet er ditt horoskops harmonipunkt. Det stedet du har størst muligheter for å ta ibruk dine skjulte resurser. Et av de mest spennende og mystiske områder innenfor astrologien. Den største glede vil du oppnå ved å la den energien som du har i deg, og som er forbundet med alt, flyte fritt. Du søker sannsynligvis mennesker og omstendigheter du kan oppleve varme og nærhet med. Dette er det som kalles følelseenergi. Du opplever også stor glede av å være tett tilknyttet naturen.

Ditt bevissthetspunkt er i Steinbukken. Det er dette som hjelper deg å bringe tingene frem til modning. Men forsøk å bevare harmonien med Krepseenergiene dine. Dette er nemlig i overensstemmelse med tingenes begynnelse. Innflytelsen du får gjennom Steinbukken kommer best til uttrykk når du bruker din viten om hvilken kanal som er den korrekte og mest anvendelige for å ta energien ibruk.

Du gleder deg over fødselsprosesser. Uansett om det er fødsel av et barn eller en ide eller noe som ikke eksisterte før du selv spilte en personlig rolle for at det skulle bli født. På måte trives du når ting starter og begynner. Bevissthetsenergien din er bestemt og krystallisert. Og det er en Steinbukk energi.

Lykkepunktenergien din er bløt og føyelig. Og det er en Krepsestrategi. Begge disse tegn inneholder meget sterke energier som styrer mot aktivitet. Steinbukk energien blomstrer når den kan arbeide mot et mål, og se et resultat. Krepseenergien er derimot basert på handling for handlingens egen skyld. Denne energien dreier seg snarere om midler enn om hensikt. Mens Steinbukk energien alltid forsøker å utrette noe som kan overleve seg selv, forsøker Krepsen å skape noe som får deg til å føle at du deltar i selve skapelsen. Krepsens ungdomsledighet og vitalitet, avbalansert med Steinbukkens søken etter visdom og modenhet, kan gi deg mye lykke.

 Den er i Tredje dekanat.

Dekanen forsterker evnen til å vise medfølelse og understreker din tiltrekning til det mystiske/overnaturlige. Denne dekanen forsterker også din naturlige trang til å være hemmelighetsfull. Dekanen er overvåket av Jupiter og Neptun, herskere i Fiskene.

Lykkepunkt er i det Åttende hus, ikke på hus-spiss og derfor av mindre betydning, avskjermet.
Interesseområdene vil her være: Gjøre slutt på og starte på nytt, fortjeneste ved arv, partnerskap i finansielle anliggender og forsikringer. Fortjeneste. Gjenvinning og å ta vare på. Plasseringen er også sterkt influert av sex.

 Ditt horoskops hus-spisser

Hus-spiss #01: 24SCO21 Hus-spiss #02: 26SAG00

Hus-spiss #03: 08AQU17 Hus-spiss #04: 18PIS33

Hus-spiss #05: 17ARI42 Hus-spiss #06: 08TAU25

Hus-spiss #07: 24TAU21 Hus-spiss #08: 26GEM00

Hus-spiss #09: 08LEO17 Hus-spiss #10: 18VIR33

Hus-spiss #11: 17LIB42 Hus-spiss #12: 08SCO25

 

Ditt horoskops hus-spisser og tilhørende stjernetegn

Din Første hus-spiss er 24 grader Skorpionen.

Du er fryktesløs. Du er fleksibel og har en dyp og skarp innsikt som gjør at det er vanskelig å bringe deg ut av fatning. Du er emosjonell og hemmelighetsfull.

Din Andre hus-spiss er 26 grader Skytten.

Når det gjelder penger bruker du ikke din sunne fornuft. Hvor pengene går har du liten kontroll over. Allikevel - selv om du bruker penger på en impulsiv måte, dukker det alltid opp nye. Du er heldig i pengesaker.

Din Tredje hus-spiss er 8 grader Vannmannen.

Du lar deg ikke begrense av fordommer og tradisjoner. Du tenker progressivt og uavhengig. Selv om konsentrasjonsevnen din er god er dine studievenner og din måte å gå løs på oppgaver temmelig tilfeldig. Du er vennlig med familie og naboer, men mislykkes når du involverer deg.

Din Fjerde hus-spiss er 18 grader Fiskene.

Du har behov for et fredelig hjem hvor du kan slappe av og gjømme deg for bråk og stressing. Men på grunn av et uorganisert familieforhold blir det lett det motsatte. For mye bråk.

Din Femte hus-spiss er 17 grader Væren.

Kjærlighetslivet ditt preges av sterk romantikk, og er meget heftig. Du tar ofte for store sjanser - noe som fører til at du setter penger på spill. Du er utålmodig. Du elsker barn. Får du barn selv - er dette et typisk aspekt for å få gutter.

Din Sjette hus-spiss er 8 grader Tyren.

Som medarbeider er du pålitelig, stødig og pliktoppfyllende. Du er aldri borte fra jobben uten gyldig grunn. Du følger jobbens prosedyrer, og regler. du gir også andre beskjed om å følge reglene. Helst vil du imidlertid lage reglene selv. Folk med dette aspektet får ofte halsproblemer. Vær påpasselig med nærmiljøet ditt.

Din Syvende hus-spiss er 24 grader Tyren.

Du legger penger og annen materiell vinning til grunn ved valg av partnere og for den saks skyld også ektefelle. Du er opptatt av finansielle anliggender i nesten ethvert forhold. Du søker stabilitet og sikkerhet i andre.

Din Åttende hus-spiss er 26 grader Tvillingene.

Plasseringen indikerer at du vil kunne få en partner som er flink til å tjene penger. Du vil også kunne oppnå fordeler via en arv og fra forskjellige familiekilder. Gjør du slutt på et forhold - gjør du det av samme årsak som du startet det. Du baserer det på intellektet - men tankene dine kan være nokså spaltet.

Din Niende hus-spiss er 8 grader Løven.

Selv om du er en optimistisk type har du temmelig egoistisk og selvsentrert innstilling. Bl.a. når det gjelder din egen livsfilosofi og filosofi generelt. Du har en sterk personlighet og stoler på deg selv. Når det gjelder religion tiltrekkes du av dens pomp og prakt.

Du prøver å være vennlig med din svigerfamilie - men du liker ikke at de blander seg inn i saker.

Din Tiende hus-spiss er 18 grader Jomfruen.

Du styrer karrieren din slik at du til slutt møter en "god grunn". Denne grunnen vil du bygge på og jobben skal gi deg mening. For deg er suksess å gi service til andre. Du tar samtidig vare på ryktet ditt, men slutt å bebreide andre.

 Din Ellevte hus-spiss er 17 grader Vekten.

Du har sans for det sosiale, sjarm og ynde. Dine venner velger du blant mennesker som deler din egen utsøkte smak. Du foretrekker kunstneriske og kulturelle omgangsvenner.

 Din Tolvte hus-spiss er 8 grader Skorpionen.

Denne husposisjonen kan bl.a. forårsake at du må lide pga. problemene som påføres deg av en skjult fiende. Imidlertid er du selv en sterk personlighet og det er derfor dine fiender stort sett holder seg skjult og ikke tar en åpen konfrontasjon - de er redd deg. Pass deg for temperamentet ditt og slutt å ergre deg over alt mulig - dette kan ødelegge for deg.

 Din speiderplanet er Merkur

Du forlanger av deg selv at du skal sette deg inn i alle sider av en sak før du involverer deg. Dette fører til at du studerer bøker og magasiner og snakker med alle som kan tilføre deg noe. Du ønsker å lære alt det andre kan om det du interesserer deg for. Du er oppmerksom på hvordan du opptrer og hvordan andre oppfatter deg. Du tenker igjennom alle sider av en sak før du handler.

 Oppsummering

 Antall stjernetegn

Væren 0 Tyren 1

Tvillingene 0 Krepsen 2

Løven 1 Jomfruen 2

Vekten 0 Skorpionen 1

Skytten 0 Steinbukken 1

Vannmannen 1 Fiskene 1

 Antall maskuline og feminine tegn

Maskuline tegn 2 Feminine tegn 8

Uansett hva du begynner på, gjør du dette på en seriøs måte. Dette skyldes ditt behov for trygghet. Du arbeider nitid og forsikrer deg alltid mot at ingenting kan true dine inntekter, din familie eller din posisjon i nærmiljøet. Du forsvarer de tradisjonelle verdier som for eksempel ærlighet, hardt arbeid og ansvarsfull oppførsel. Du føler deg mest komfortabel når du har mye å gjøre og i stressituasjoner. Da fyker tingene unna av seg selv. En av grunnene til denne trivselen er at du trives med hardt arbeid. Du liker å vise din evne til å få gjort tingene selv under vanskelige omstendigheter.

Du er også flink til å bære følelsesmessige byrder og problemer uten å klage. Du gjør ingenting for å forandre verden rundt deg. Istedenfor tilbyr du din tid og venter på det rette øyeblikk for å bevise at det er riktig å gjøre ting på din måte. Du unngår konfrontasjoner dersom det er mulig. Føler du deg presset kan du imidlertid forsvare deg selv med en overraskende styrke. Styrken henter du fra troen på deg selv og fra din hardnakkethet med å holde ut i alle vanskelige situasjoner. Dette vil til slutt hjelpe deg å oppnå målet du har satt deg i livet ditt.

Planetenes plassering i elementer

Ildtegn 1 Jordtegn 4

Lufttegn 1 Vanntegn 4

Som menneske er du pålitelig og viljesterk og du liker helst og holde deg for deg selv. Du er en praktiker og liker å få tingene hurtig unna. I starten av et prosjekt kan du være litt treg, men tålmodigheten gjør at du holder ut helt til det vises konkrete resultater. Du har også et godt talent for å forvalte penger. Alt dette, kombinert med din sensitivitet og dine psykiske ressurser, gjør deg til en glimrende sjef. Sannsynligvis trives du best med å styre et stort foretakende.

Du har imidlertid et problem med å komme over staheten din. Du liker ikke motstand. Spesielt ikke den motstanden du får når du vil gjennomføre forandringer. Dine venner betrakter deg som en meget konservativ person. Andre sier du er egensindig og egosentrisk. Selv om du selv kan foreslå forandringer setter du deg mot forandringer inntil du kan se at det får en betydning i det praktiske arbeidet. Du har et sterkt behov for psykisk kontakt med andre. Dette behovet kan til tider bli altoverskyggende og stenge for andre viktige behov. Sannsynligvis tar du også godt vare på deg selv og dine nærmeste omgivelser.

Du er en meget sensitiv person og til tider oversensitiv ovenfor alt som foregår rundt deg. Du har lett for å sette deg inn i hva folk tenker og føler. Du har også en egen evne til å vite hva som skal skje i neste øyeblikk og hva som vil bli sagt i neste øyeblikk. Sannsynligvis vet du også i de fleste tilfeller hvem som er i den andre enden når telefonen ringer. Til tider kan dette virke mystisk på andre.

Dine sterkeste følelser har du til familien og til hjemmet. Dette er et godt trekk. Pass deg likevel, for du tar ofte til deg sinnsstemninger og følelser fra de som er rundt deg. Dette gjør at du blir forvirret og føler deg utrygg. For din egen del bør du forsøke å beskytte deg mot å utvikle avhengighet til andre. Til tider bruker du også for mye tid på å minnes ting som har skjedd i fortiden. Dette er som regel fordi du ønsker å ignorere stresset som er rundt deg i nået og den farefulle fremtiden. Husk at hvis du greier å stresse ned i nåtiden vil også fremtiden bli mer harmonisk. Den karmisk loven sier at som du sår skal du høste. Og så, det kan du kun gjøre i nået.

Du er alltid på utkikk etter muligheter. Ser du noen, annekterer du dem, og bruker dem aktivt i din egen fantasiverden. Du liker å sette ting i scene. For eksempel arrangere et selskap eller dekorere eget hjem. Sannsynligvis vil du også passe i reklameyrket. For deg er det å lage en annonsekampanje eller designe et butikkvindu eller et landskap noe du vil trives med. De fleste beslutningene dine er basert på innskytelse og følelser istedet for logiske betraktninger. Når du først har bestemt deg er du aldri helt sikker på om det du bestemte deg for var det rette.

 Planetenes plassering i kvaliteter

Kardinale tegn 3 Faste tegn 4

Bevegelige tegn 3

Du forsøker å oppnå likevekt mellom å få ting igang og det å holde ting igang. Du er også flink til å holde ting på riktig spor når omstendighetene forandrer seg. Til tider kan du presentere en ny ide. En ide som helt og holdent er din egen. Det rare er imidlertid at du ikke blir knyttet til ideen og forandrer mening i de tilfellene det oppstår uforutsette problemer eller omstendighetene endrer seg. Uansett hva du gjør er du like effektiv. Du takler som regel alle situasjoner like godt.

 Antall planeter i hus

Hus #1 0 Hus #2 2

Hus #3 1 Hus #4 0

Hus #5 0 Hus #6 0

Hus #7 1 Hus #8 2

Hus #9 3 Hus #10 0

Hus #11 0 Hus #12 1

Antall planeter i forskjellige hemisfærer

nordlige hus 3 sørlige hus 7 østlige hus 4 vestlige hus 6

Du er som regel alltid i likevekt. Uansett om du blir pålagt betingelser fra andre. Når andre dytter på deg et problem har du ingen vanskeligheter med å forandre din holdning til det. Du skyver det like lett vekk fra deg, som andre skyver det på deg. Du trives med deg selv og det livet du fører, men vær klar over at du også trenger venner. Du trives med å være alene med deg selv og en god bok, eller å arbeide i en komite for å skaffe midler til for eksempel en velgjørende sak. Du har lært deg selv hvordan du kan kombinere ønskene til andre og hjelpe til å sette disse ut i livet uten å ofre dine egne interesser.

 Antall funksjonelle hus

Individuelle hus 3 Relative hus 2

Temporale hus 2 Terminale hus 3

Du er veltilpasset og avbalansert. Entusiasmen blander du med det praktiske og det logiske. Etter at du har blandet dette godt sammen, blander du inn følelsene. Du blir lett overbegeistret og elsker å planlegge en ferie. Det å ombestemme seg i siste liten, for eksempel ved å avbestille ferien som du har gledet deg så mye til, gjør du uten å få samvittighetsnag. Du gjør det som er nødvendig. Som regel tenker du alt nøye igjennom før du kommer til en avgjørelse, men til tider tar du avgjørelser helt impulsivt. Du er en ubekymret person og lar deg ikke plage av minner fra fortiden eller tenkte farer i fremtiden. Du lever livet ditt i nuet.

 Antall formelle hus

Kadente hus 6 Angulære hus 1

Sukssederende hus 4

Du er selvmotiverende, ambisiøs og foretaksom. Det du liker best er å være igang med et lovende nytt prosjekt eller i en ny organisasjon. Din evne til å handle bestem og raskt kommer av din hurtige forståelse av hvilket potensiale som ligger i selve handlingen. Dette utnytter du i de fleste situasjoner. Opplever du forsinkelser blir du utålmodig. Du blir også utålmodig hvis folk forsøker å tvinge på deg ting du føler er unødvendige. Du liker ikke at andre mennesker snakker til deg om sine bekymringer. Spesielt ikke når dette gjelder bekymringer som en fremtidskonsekvens av dine avgjørelser.

Ambisjonene dine er nærmest grenseløse. Ettersom du tillater deg selv å være grenseløs setter du grenser for andre. Den som blir mest frustrert av din grenseløshet er imidlertid deg selv. Grenseløsheten blir frustrerende for din rastløse natur og gjør at du samtidig får vanskeligheter med å takle uventede problemer. Har du mange planeter i de kardinale tegnene skal du passe deg vel for å ikke bli skyteskive for alle andres forretningsproblemer. Selv om du er et menneske som påtar deg å løse opp i de fleste problemer og i å hjelpe andre, vil du oppleve at du til tider er meget uvelkommen.

Som menneske er du en kamelen. Du kan tilpasse deg de fleste omgivelser og omstendigheter. Ditt motto er; jeg skifter heller mening enn å slåss. Du liker å minnes fortiden. Når du velger personer som du skal gjenkalle en forhenværende opplevelse med, gjør du dette ut fra makelighetshensyn. Du velger en person du kan stole på, som du trives med og som du kan diskutere opplevelsen om og om igjen med. Denne metoden bruker du for å takle nåværende problemer. Mange av vennene dine ser på deg som en allsidig og foranderlig person. Andre derimot kaller deg upålitelig. Hvis du skal karakterisere deg selv forsøker du å gjøre dette på en intellektuell måte. Du foretrekker å tenke på deg selv som en fleksibel og ressurssterk personlighet.

Du har også et talent som gjør at du lett kan holde ting igang og til å hoppe inn og løse opp i vanskeligheter etter hvert som de oppstår i forskjellige mellommenneskelige relasjoner. Ditt behov for å ordne opp og løse vanskelige konflikter skyldes ditt indre behov for en harmonisk tilværelse. Sannsynligvis er ditt eneste problem at du ikke liker å ta ansvar. Dette liker du ikke på grunn av at ansvar er noe du må ta i nåtid, altså her og nå. Du liker å bruke tiden på å hente opp ting fra fortiden som skal hjelpe deg å løse dine fremtidige problemer. Ikke glem å leve her og nå. Husk at det er vanskelig å løse fremtidige problemer hvis du ikke sår skikkelig i nået.

 Antall aspekter

Konjunksjon 2 Sekstil 10

Trigon 8 Opposisjon 4

Kvadratur 7 Halvsekstil 0

Sesquikvadratur 0 Halvkvadratur 0

Kvinkuns 0 Bikvantil 0

Kvantil 0 Tredesil 0

Desil 0