Mer om medisinsk astrologi:

Sykdom og helse
Endel leger har også tatt i bruk astrologikunnskaper

Charkra
De astrologiske tegn chakraene

Kroppsdeler som beherskes
av stjernetegnene
Menneskekroppen med tilhørende stjernetegn

Julens budskap og kropsdelene
Her kan du også lese om jomfrufødselen

Jomfrufødselen
Astrologien forteller deg hvordan det er mulig å bli født av en jomfru

Astrologi og musikk
Om de 7 grunntoner og de 5 halvtoner

Planeter ukedager og erkeengler
betydninger og ukedager

Du og Planetene - Hvem - Illustrasjoner - Mail - Neste Side
Hva er Chakra?

Et chakra er et energisenter, et fokuseringspunkt for energibaner i og omkring den fysiske kropp. Selve ordet er sanskrit og betyr lyshjul. I det mest vanlige systemet forholder vi oss til 7 hovedchakra. Hvert av de 7 hovedchakra er knyttet til en av de 7 fargene i regnbuespekteret, og kan for interesserte lokaliseres fysisk - og videre relateres astrologisk som følger:

Her er en oversikt: 

Chakra:

Farge:

Lokalisering:

Planeter:

Rotchakra

Rødt

I skrittet

Pluto Uranus Saturn

Harachakra

Orange

Like under navlen

Neptun Jupiter

Solar Plexus

Gul

I mellomgulvet

Mars Pluto

Hjertechakra

Grønt

Midt i brystregionen

Venus

Halschakra

Blå

På halsen

Merkur

Pannechakra

Indigo

I pannen

Sol Månen

Kronechakra

Fiolett

På toppen av hodet

Neptun


Stjerner i Sikte
En astrologiportal

Meditasjon
Lær deg å meditere - Mantraovesikt

Det mystiske biblioteket
Mystikk, okkutisme, jomfrufødsler mm

Kjærlighetshoroskop
Hvem passer du sammen med?

 

På denne gamle illustrasjonen ser du menneskekroppen med stjernetegnene. Dette er gammelt astrologisk undervisningsmateriale som viser deg hvilke kroppsdeler som beherskes av de forskjellige tegnene.

Her er en annen illustrasjon

Ved å bære den riktige steinen inntil kropsdelen som skulle kureres ble man frisk. Dette hevdes fremdeles av mange astrologer, og det er krevet mange bøker om emnet. Også jeg vet at dette virker.


Copyright © www.Astrologi.as - All rights reserved.